Scite et Cito

Veerkracht-boomdiagram

Hoe gebruik je het veerkracht-boomdiagram?

Schermafbeelding 2014-10-25 om 21.10.46

Gebruik het veerkracht-boomdiagram van Grotberg!

In het veerkracht-boomdiagram komen drie secties voor (Ik heb, Ik ben, Ik kan) die als leidraad dienen bij de inventarisatie en verdere ontwikkeling van veerkracht. De jeugdhulpverlening kan kinderen en omgeving vragen stellen naar wat het kind al heeft (Ik heb), wat het kind al is (Ik ben) en wat het kind al kan (Ik kan). Op grond hiervan kan gekeken worden naar wat al aanwezig is en vervolgens naar waar verbeteringen bereikt kunnen worden.

De hulpverlener weet dat Sammy moeite heeft om te praten over wat er op school is gebeurd en besluit in overleg met moeder tot een andere aanpak. Samen met Sammy en haar moeder gaat zij op zoek naar wat Sammy veerkrachtig maakt. Ze stellen vast dat Sammy veel vriendinnen en een goede band met haar moeder heeft (Ik heb); dat Sammy door anderen meestal aardig gevonden wordt en dat ze trots is op haar zwemprestaties (Ik ben) en dat ze goed contact kan leggen (Ik kan). Vervolgens wordt aan Sammy gevraagd welke van deze factoren haar geholpen hebben de nare gebeurtenis op school te doorstaan. Sammy wil hierover wel vertellen: het lukte haar op een gegeven moment de jongens van zich af te duwen. Als verklaring hiervoor geeft Sammy dat ze door het zwemmen sterke armspieren heeft gekregen. Na de gebeurtenis heeft ze een vriendinnetje in vertrouwen genomen, dat haar ervan overtuigde dat ze het thuis moest vertellen. Moeder nam haar serieus, nam contact op met school en schakelde de huisarts in toen Sammy slechter ging slapen. De hulpverlener complimenteert Sammy (en moeder) met alles wat ze hebben gedaan dat hielp en vraagt vervolgens om tot aan het volgende gesprek op te letten op welke momenten Sammy zich net iets beter voelt en net iets beter slaapt. Omdat de slechte schoolresultaten waarschijnlijk samen- hangen met het slechte slapen, besluit de hulpverlener dit vooralsnog niet verder aan de orde te stellen. De hulpverlener zegt tegen Sammy dat ze over het gebeurde kan praten als ze daar zelf aan toe is.

 

Geplaatst in Blog
René Goedhart