Scite et Cito

Relatietherapie voor (echt)paren

Je bent hier niet zonder reden, mogelijk heb je relatieproblemen of zoek je meer informatie over relatietherapie. Je kunt verschillende vragen hebben zoals “vindt hij/zij mij nog wel leuk?” of “is dit alles?” Mogelijk loopt de communicatie tussen jullie stroef en is de aandacht voor elkaar verslapt.

Relatieproblemen

Relatietherapie is een vorm van therapie die ingaat op de problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor relatietherapie is dat partners (meestal) samen in behandeling zijn. De meeste relaties kennen spanningen van tijd tot tijd en vaak lossen die zich ook wel weer op. Wanneer u echter het gevoel heeft dat u alsmaar vastloopt in dezelfde patronen en daar samen ook niet verder mee komt dan kan relatietherapie een uitkomst bieden.

“Ik heb René leren kennen als een professional die zijn vak verstaat. Open, integer, betrokken met de gave te verbinden. Zijn hoge empathische vermogen stelt hem in staat een klimaat te creëren waarin zijn klanten zich comfortabel voelen waardoor vooraf gestelde doelen behaald worden. 12/2016”

Inzicht

Samen gaan wij onderzoeken waar je precies last van hebt en waarom. Wat maakt dat je niet samen tot een oplossing kan komen, terwijl je wel de wens hebt een goede relatie met elkaar te willen? In de relatietherapie kijken wij bijvoorbeeld naar hoe je nu samenleeft en hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Maar ook wat jullie familieachtergronden is en wat er in het verleden gebeurd is dat mogelijk invloed heeft op jullie relatie. Wij maken steeds meer duidelijk en bewust waarom er spanningen zijn en hoe die te verklaren en te begrijpen zijn. Met deze inzichten kan dan gewerkt worden aan een andere beleving van dat wat is en daardoor ontstaat ook een andere verwachting. Hierdoor kan er aan een nieuwe manier van omgaan met elkaar gewerkt worden, die je helpt om beter met elkaar in contact te komen.

Gezin

De kern van ieder gezin is de relatie tussen de ouders als partners. Deze relatie is de spil waar het gezinsleven om draait en tevens het eerste belangrijke voorbeeld dat kinderen krijgen hoe je met jezelf en anderen omgaat. Een liefdevolle en wederzijds ondersteunende partnerrelatie is niet alleen één van de belangrijkste bepalende factoren voor het levensgeluk van de volwassenen, maar ook voor het geluk en welzijn van de kinderen.

“Het goed hebben samen is niet hetzelfde als geen conflicten hebben.”


Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in een relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode; de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie. Met EFT-relatietherapie doorbreekt de therapeut met het (echt)paar hun negatieve interactiepatroon. Het (echt)paar leert onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten uit te spreken en het leert met deze behoeftes om te gaan. Certificaat EFT Relatietherapie

Echtparen hebben positieve intenties maar raken met elkaar verzeild in destructieve patronen. Beide voelen zich dan tekortgedaan en onbevredigd. De therapie richt zich op de interactie tussen de partners en op de onderlingen communicatie, en specifiek op de emotionele reacties. Het kader van de therapie is dat beiden onbeantwoorde hechtingsbehoeften hebben waardoor ze in een emotionele achtbaan terechtkomen. Beide partners zijn slachtoffer en maker van dit relatiepatroon. De focus ligt op het herstructureren van de emotionele verbinding en niet op het veranderen van de ander.

Behandelduur: 12 – 20 sessies Duur: 75 minuten. Stichting EFT Nederland Relatietherapie DAS vragenlijst RelatietherapieVoor het inventariseren en “meten” van de partnerrelatieproblemen kan jullie ieder apart gevraagd worden bij de start en na afloop van de therapiereeks deze zogenaamde “DAS”-vragenlijst in te vullen en aan mij te retourneren. Ze geven een inzicht hoe u op moment van invullen ten aanzien van een aantal punten oordeelt over uw relatie. Dit een inventarisatie-lijst; geen psychologisch onderzoekslijst. Engelstalige brochure. Download hier de DAS-vragenlijst


Relatietherapie evidence-based

SCITE et CITO gebruik de Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een  continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling. Voor nadere uitleg en de evidence-based behandelresultaten klikt u hier. Kijk ook eens wat een andere vorm van therapie voor je kan betekenen!

 

René Goedhart