Scite et Cito

Individuele therapie

Individuele therapie kan je helpen als er een fase in het leven is dat het allemaal een beetje teveel wordt. Er kunnen dingen gebeuren die je aan het wankelen brengen. Dan kan het helpen om in een individuele therapie samen te zoeken naar waar je zo’n last van hebt en waardoor dat komt. Je gaat onderzoeken wat je belemmert de goede keuzes voor jezelf te maken.

“Wij hebben als gezin veel baat gehad bij de systeembenadering van René. Gezien de slechte ervaringen met eerdere systeeminterventies was zijn persoonlijke betrokkenheid en kennis een verademing. Hij wist ons als gezin centraal te zetten en zorgde er door zijn klantgerichte aanpak voor dat iedereen een evenredig aandeel in het proces kreeg. 8/2017“

Tijd voor jezelf

Soms is er binnen de relatietherapie in je privéleven een stuk waar jezelf aan wilt werken, naast de relatietherapie die je hebt. Dan kunnen er een aantal sessies ingepland worden om meer zicht en greep te krijgen op je situatie, alvorens daar in de relatie weer mee verder te gaan.

Binnen de individuele therapie is er ruimte voor je gevoelens en onzekerheden en heb je de tijd en de aandacht even helemaal voor jezelf. Je hebt een klankbord voor je eigen gedachten en gevoelens en gaat zien waar deze vandaan komen. Je kunt jouw gevoelens en gedachten gaan verhelderen en ordenen. Ook leer je kijken naar wat er goed gaat en wat je graag zou willen. Er kan een stappenplan ontstaan van waaruit je weer ziet hoe jij je verder kunt ontplooien. Er kan gewerkt worden met opdrachten.

Jongerentherapie

De puberteit is een hele klus. Al die hormonen met bijbehorende veranderingen en gevoelens. Al die werelden die ontdekt moeten worden. En ondertussen moet je op school een weloverwogen basis zien te leggen voor je toekomst. Het is niet gek als je het af en toe niet meer weet. Of juist heel goed weet, maar niet voor mekaar krijgt. Omdat de omgeving je dwars zit. Of jij jezelf. Er zijn therapeuten speciaal voor jongeren. Die jou waarschijnlijk wèl begrijpen. En maar één ding van je willen: je vooruit helpen.

Individuele therapie

Individuele therapie helpt je met een luisterend voor jezelf te accepteren. Je leert omgaan met de wereld om je heen. je leert keuzes te maken en daarbij te blijven staan. Je wordt sterker, je gaat je beter voelen. Wil je individuele therapie om een antwoord te vinden op je vragen en problemen. Dan kunt je terecht bij met je vragen. Neem contact op voor meer informatie of bel voor het maken van een afspraak.


SCITE et CITO maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling. Voor nadere uitleg en de behandelresultaten klikt je  hier.

René Goedhart