Scite et Cito

Werkwijze

De werkwijze is dat er eerst een eerste gesprek plaatsvindt.  Na dit gesprek besluit je of je verder wilt gaan met de therapie. In een van de volgende gesprekken wordt er een behandelingsoverenkomst (cf. de WGBO) afgesloten en een behandelplan opgesteld. Het behandelplan beschrijft je hulpvraag, klachten, het behandelingsdoel, de werkwijze, aanpak, behandelingsduur en de evaluatiemomenten.

Hoofdkenmerken:

  • De mens staat centraal, zoals hij/zij is, en niet zoals hij/zij zou moeten of kunnen zijn
  • Hier-en-nu door middel van experimenten ervaringen opdoen in gedrag, voelen en denken
  • De persoonlijke ervaring staat centraal.  Wij kijken niet naar oorzaak en gevolg, maar naar het proces in het contact met anderen

Intake

De intake is belangrijk. In het geval van Gestalttherapie ga ik kijken naar je klachten, je verhaal en vragen wat er nodig is. Je krijgt gelegenheid om te vertellen wat je zoekt, waar jouw schoen knelt en wat je wilt leren. Samen proberen wij helder te krijgen wat je vraag is. Waar je ontdekkingstocht over kan gaan. Tijdens de intake krijgt je een indruk van mij en mijn manier van werken. Je kunt dan bekijken of het je aanspreekt of je er wat mee kunt. Ook kijken wij samen of het klikt tussen ons. Dit is van groot belang om de therapie te laten slagen. Als die er niet is, is dat reden genoeg om een andere therapeut te zoeken.

Er wordt geen DSM-diagnose gesteld, omdat die de nadruk legt op wat psychiatrische en psychologische wetenschap in jouw situatie vindt en welke oplossing voor je zou moeten werken. De behandeling verloopt bij Gestalttherapie niet volgens een vooraf strak plan, zoals binnen de reguliere GGZ. Het benodigde aantal sessies kan vooraf niet exact worden aangegeven. Gemiddeld hebben mijn cliënten zeven sessies nodig.
Een aantal sessies begint met de vraag of de vragen die bij de intake op tafel komen. Je zult zien dat de vraag, of je focus, per sessie kan verschuiven. Dat is normaal bij een ontdekkende samenwerking.

Verslag

Ik kan cliënten vragen om van elke sessie een verslag te schrijven: een mijmerverslag over wat er van de sessie is blijven hangen, welke beelden en inzichten langs zijn gekomen, welke vragen het opgeroepen heeft, wat je raakte. Daaraan voegt je toe wat je geholpen of juist belemmerd heeft. Je vermeldt hoe het je is vergaan met het huiswerk en waar je in de volgende sessie naar wilt kijken. Ter voorbereiding lezen wij elkaars verslag. Het verslag is dus het oogsten van wat een sessie je gebracht heeft, plus een beschrijving hoe het je daarna verging en een voorbereiding op de volgende sessie. Wanneer wij het nodig vinden evalueren wij tussentijds de vordering en de gang van zaken.Goedhart

Systeemtherapie

Er wordt gestart met een systeemtaxatie of gezinsdiagnostisch onderzoek van ongeveer 90 minuten. De ervaring leert dat individueel starten ook goed werkt. Wij maken een genogram en tijdlijn met een flap-over. Samen kijken wij wie er wordt uitgenodigd voor de vervolggesprekken. Wij werken samen om een stap te zetten op weg naar betere relaties. Hierdoor verloopt de relatie of de opvoeding doorgaans veel bevredigender. Ook andere hulpverlenende instanties of scholen kunnen uitgenodigd worden om met elkaar duidelijk te krijgen wat de klachten en problemen zijn. Besproken kan worden hoe de klachten zijn ontstaan en wat de betekenis hiervan is voor de betrokkenen. Afstemming met andere hulpverleners uit bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of andere therapeuten vindt alleen met jouw toestemming plaats. Gemiddeld 1 x per 14 dagen een afspraak.

Systeempoppetjes

Evaluatie

De werkwijze is om na ongeveer vijf sessies stil te staan bij wat gebeurd is en of we op de goede weg zijn met de problemen en de gestelde doelen. SCITE et CITO maakt bij iedere sessie gebruik de Outcome Rating Scale & Session Rating Scale.  Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een  continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling.myoutcomes_logo

 

Verwijzing

Doorverwijzen gebeurt bij specifieke vragen of problemen en in overleg. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Van belang is dat je als mens centraal staat en juist dat wat goed gaat in jouw relatie(s) wordt benut en uitgebuit.

“…Jij bent een heel fijn mens en daardoor een geweldig goede systeem therapeut. En ik moet zeggen die zijn er helaas niet zoveel.
Velen zien het als betaald werk en dat merk je aan de behandeling. Jij bent echt betrokken en denkt mee in oplossingen ook buiten de protocollen om. Jij ziet de mens achter zijn of haar uiterlijk vertoon en/of verslaving. Bij jou heb ik altijd het gevoel gehad dat je echt en oprecht betrokken bent.
Ik wil jou daarvoor heel erg bedanken!!! 4/2018”

SCITE et CITO maakt gebruik van de:

 

René Goedhart