Scite et Cito

Gezinstherapie

Elk huisje heeft zijn kruisje en dat weten we allemaal maar al te goed. Vaak kunnen wij daar ook wel oplossingen voor vinden en mee leren leven. Soms ontstaat er in gezinnen en/of families een heel negatief patroon waar eigenlijk iedereen onder lijdt. Dit werkt ook door op de kinderen. Zij leren niet hoe om te gaan met verschillen, gevoelens, grenzen en frustraties en weten later in hun eigen gezin dan ook niet goed hoe de problemen op een goede manier te hanteren. Gezinstherapie kan hier wat aan doen.

Vragen over de opvoeding van uw kinderen, of uw gezin kunnen besproken en verhelderd worden.

Patronen

Wanneer ouders te maken krijgen met het opvoeden van hun kinderen, treden oude patronen van de eigen opvoeding meer op de voorgrond. Soms helpt het om de opvoedingsproblemen eens vanuit een ander perspectief te benaderen. Onderlinge verschillen in denken, voelen en handelen ten aan zien van de kinderen worden zichtbaar. Welke keuzes maak je en waarom. Bijvoorbeeld: Wat is belangrijk in het familieleven, of in de omgang met geld en tijd. Moet er goed geluisterd worden of is het contact belangrijker?

Het SASB en hechting model gezinstherapie

Gezinstherapie

Gezinstherapie is bedoeld voor degenen die belangrijk en van invloed zijn in je gezinsleven en in je relaties. Het gesprek wordt gevoerd met degenen die betrokken zijn. Elke keer wordt opnieuw bekeken wat het doel van het volgende gesprek is en wie daarbij kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld in geval van echtscheiding ook je ex-partner zijn, of een nieuwe partner met een gezin, maar ook grootouders en andere familie, of de school en vrienden van je kind.

Systeempoppetjes GezinstherapieFamilie achtergronden, patronen, levens fasen, diepere emoties zijn onderdeel van de gezinstherapie. Er is zowel sprake van een therapeutisch proces, als van praktische adviezen. Van belang is om met elkaar de vicieuze cirkel te doorbreken waarin uw gezin, uw relatie, of uw kind is vastgelopen.

Heeft u gezinsproblemen en wilt u onderzoeken hoe u die op kunt lossen? Dan kan u terecht bij René. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

“Ik heb Rene leren kennen als een professional die zijn vak verstaat. Open, integer, betrokken met de gave te verbinden. Zijn hoge empathische vermogen stelt hem in staat een klimaat te creëren waarin zijn klanten zich comfortabel voelen waardoor vooraf gestelde doelen behaald worden.”

Kijk ook eens wat een andere vorm van therapie voor u kan betekenen!


SCITE et CITO gebruik de Routine Outcome Monitoring (ROM) van MyOutcomes. Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling. Nadere uitleg over de behandelresultaten kunt u hier lezen.

René Goedhart