Scite et Cito

Therapeut

Mijn naam is René Goedhart (1968),  getrouwd (26 jaar) en wij hebben een zoon en een dochter. Beide zijn inmiddels volwassen.

Onze hond Alina

Onze hond Alina

Generalistisch én specialistisch

Ik ontwikkelde mij van beroepsmilitair bij de Marine verbindingsdienst (’87) naar relatie- en gezinstherapeut of systeemtherapeut. Inmiddels heb ik twintig jaar ervaring in het werken met ingewikkelde (gezin)casuïstiek. Bekend ben ik met zowel de ‘dwang en drang’ en de vrijwillige hulpverlening. Specifieke deskundigheid verwierf ik op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld en echtscheidings- en omgangsproblematiek. Naast het gevangeniswezen en de reclassering werkte ik bij een jeugdzorg aanbieder binnen de ambulante hulpverlening. Tussentijds als trauma hulpverlener en bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2014 werd ik door de jeugdzorg transitie als maatschappelijk werker bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) boventallig. Momenteel ben ik met plezier werkzaam binnen de (hoog)specialistische GGZ als geregistreerd systeemtherapeut.

(Hoog)specialistische GGZ

Binnen de verslavingspsychiatrie werkte ik met jeugdigen en volwassenen waarbij er sprake is van een psychisch probleem én een verslaving. Werkte deels bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS). SCOS biedt behandeling, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van autisme spectrum stoornissen (ASS) en ADHD en deels op de polikliniek Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
Momenteel ben ik werkzaam bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit voor FACT-jeugd Zwolle. Daarnaast ben ik gedetacheerd bij team ontwikkelingsstoornissen binnen Dimence.

Naast bovenstaande maakt ik als deel uit van de directie van het Kempler Instituut Nederland.

Samengestelde gezichtsfoto

Samengestelde gezichtsfoto. Moeder, zoon, vader en dochter

Attitude

De harde en de zachte beroepskant heb ik weten te combineren in een persoonlijke beroepshouding. Naar mensen ben ik duidelijk en oprecht over wat ik zie, voel, denk en vind. Op een gelijkwaardige, zorgvuldige en tactvolle manier maak ik ‘wat goed en niet goed gaat‘ bespreekbaar. Ik steun en daag uit. Het is mijn doel om in korte tijd samen met de klant, het netwerk en de betrokken professionals, verbetering en veiligheid te realiseren. Hiervoor zet ik al mijn kunde en ervaring in. Toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid zijn ook kwaliteiten die ik gebruikte om lange afstand triatlons (3.8k swim – 180k bike – 42.2k run) binnen tien uur te volbrengen.

Schermafbeelding 2014-12-19 om 20.11.20

Studie

Na het behalen van het toelatingsexamen studeerde ik aan het hbo ‘sociaal pedagogische hulpverlening’ (SPH). Hierop aansluitend volgde ik het hbo ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ (MWD). De voortgezette drie-jarige relatie- en gezinstherapie opleiding ‘Ervaringsgericht Psychosociaal Therapie’ en de twee-jarige hbo-master ‘Gestaltgezinstherapie’ volbracht aan het Centre for Experiëntial Psychosocial Therapy. Naast de Experiëntiële gezinstherapie van Kempler, Satir en Whitaker en de Gestalttherapie van Perls kwamen binnen de opleiding ook de Interpersoonlijke therapie van Sullivan, Emotionally Focussed Therapy (EFT) (S. Johnson), Schematherapie (J. Young), Interpersoonlijke therapie (L.S. Benjamin), Contextuele benadering (Nagy), Oplossingsgericht werken (S. de Shazer en K.I. Berg) aan de orde. Aanvullend volgende ik de post-doctorale opleiding tot systeemtherapeut van de ‘Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie’ (NVRG).  Ik vind het belangrijk om vakbekwaam te zijn, om mijzelf continu te ontwikkelen (deliberate practice).

Stichting EFT Nederland

Daarnaast heb ik voldaan aan alle aanvullende eisen die gesteld worden voor het behalen van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), het certificaat dat uitgegeven wordt door de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP). Dit is het kwaliteitskenmerk van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)NAP is een koepel binnen het GGZ-veld en registreert therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie opleidings- en kwaliteitsprofiel. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland. Zie Beroepsprofiel ECP.


ECP-therapeut vs psycholoog

Onderzoekers van de Universiteit Leiden concludeerden in het rapport ‘Boven of onder NAP‘ dat er geen kwaliteitsverschil is tussen de opleiding tot gezondheidszorg-(GZ) psycholoog en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) erkende opleidingen Psychotherapie. De ECP-therapeut werkt met de gezonde delen van de mens en niet vanuit een medisch model, dat focust op ziekte en het wegnemen daarvan.

Relatietherapie is de moeilijkste vorm van therapie. Als men is opgeleid tot maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater wil dat niet zeggen dat men werd opgeleid tot relatietherapeut. Uit onderzoek blijkt dat 80 % van deze therapeuten met een eigen praktijk toch relatietherapie geeft. De vergelijking word gemaakt met een gebroken been laten zetten door een arts die tijdens zijn studie het vak orthopedie heeft overgeslagen.  (Gezinstherapie, JRG 15, NR. 1, 117 -119).

“Ik heb René leren kennen als student, maar nu ook als collega. Hij is een zeer ervaren hulpverlener en systeemtherapeut. Creatief in het zoeken naar verbinding met cliënten en daarbij zeer effectief. Als mede collega blinkt René uit in het uitzetten van een brede visie, in een gestructureerde aanpak en in het leggen van verbindingen naar anderen (collega’s en organisaties). René is een gedreven therapeut en manager, maar hoeft niet op de voorgrond te staan. Hij is echt een team player. Ferdinand Bijzet 10/2015”

René Goedhart

AGB-code Psychologisch zorgverlenerScite et Cito

Alternatief   Scite et Cito

zorgverlener: : 94-061594 90-049912
praktijk: : 94-061599 90-58295