Scite et Cito

Gestalttherapie (NVAGT)

Contact is, volgens de Gestalttherapie, even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie ook wel “de psychotherapie van het contact” genoemd. Uitgangspunt is dat de mens een onlosmakelijk deel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met de omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat contact te herstellen. Deze opvatting is anders dan van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Foto René Goedhart Gestalttherapie

Het van oorsprong Duitse begrip ‘Gestalt’ (gedaante, figuur, vorm) gaat over hoe wij de dingen waarnemen. We zien niet precies wat er te zien is, maar we maken er wat van.

Wanneer u voor gestalttherapie kiest zul u merken dat René Goedhart, niet alleen bij het problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop u het probleem ervaart, welke betekenis het probleem heeft in uw leven en hoe u ermee omgaat. De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan gedachten hierover. Door u te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leert u om opnieuw contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is maar ook humoristisch en bevrijdend.

Alleen praten over problemen geeft vaak geen verandering van gedrag en beleving. In de therapie maakt René Goedhart soms ook gebruik van opstellingen, rollenspel, ontspanningsoefeningen of visualisaties. De Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid uw vragen op een creatieve manier te hanteren en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Gestalttherapie

Gestalttherapie kan helpen bij:

Problemen die zich bij uitstek manifesteren in relaties:

 • moeite met het leggen of onderhouden van contacten
 • partner- en relatieproblematiekLogo World Council of Psychotherapie - Gestalttherapie problemen met intimiteit en seksualiteit
 • echtscheidingsbegeleiding en verwerking
 • (loyaliteits)conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
 • identiteitsproblematiek
 • nabijheid en afstand, omgaan met grenzen

Verwerkingsvragen

 • rouw- en verliesverwerking
 • gevolgen van ongewenste intimiteiten en (seksueel) misbruik
 • traumaverwerking
 • angsten en problemen rond levensovergangen en levenstaken
 • zingevingvragen, vragen rond leven, lijden, geloof en perspectief
 • accepteren en verwerken van een chronische ziekte/handicap van jezelf, je kind, partner of een naaste
 • ontwikkelingsvragen rond persoonlijke groei
 • Versterken van het gevoel van eigenwaarde. Bij vrouwen: spanningsveld tussen autonomie en het geven van ´zorg’

Stemmingsklachten en klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

 • depressie, angsten, spanningen
 • stress, burn-out, overspannenheid
 • nervositeit, hyperventilatie, hoofdpijn, maagklachten
 • vermoeidheid

Beroepsregistraties:

Neem contact op voor meer informatie of bel voor het maken van een afspraak.


René Goedhart