Scite et Cito

kundig & vaardig

René Goedhart is een kundig & vaardig therapeut en zelfstandig gevestigd in de binnenstad van Zwolle. SCITE et CITO biedt kortdurende individuele, relatie- en gezinstherapie.

SCITE et CITO betekent ‘ kundig & vaardig’ en is de wapenspreuk van de Marine Verbindingsdienst. Op de verbindingsschool (’87) leerde René omgaan met radiotelegrafie, lichtmorse en vlaggenseinen. Daarna werd hij, als hulpverlener, zelf het communicatiemiddel.

Seinvlaggen / Signalflags kundig & vaardig

Helaas is mijn praktijk momenteel voor onbepaalde tijd gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

Elk mens, elk gezin en elke relatie maakt wel eens een moeilijke periode door. Vaak lukt het om de moeilijkheden zelf op te lossen, maar dat lukt niet altijd. Dat kan komen omdat er teveel achter elkaar gebeurd is of omdat er teveel problemen tegelijkertijd op je pad komen. Ook kan het zijn dat je de problemen in stand houdt met de mensen om je heen, zonder dat je je dit bewust bent. Een vorm van gezinstherapie en relatietherapie kan dan helpend zijn. Soms is het nodig of mogelijk om individueel aan je problemen te werken.

Kundig & vaardig

René Goedhart is erkend systeemtherapeut (NVRG) en systeemspecialist (NKS). René werd opgeleid en wordt gesuperviseerd door Ellen Aptroot en Edu van Velden (Swolsche School). Hij is opgeleid in zowel de traditionele systeemtheorie als in de ervaringsgerichte psychosociale therapie en de Gestalttherapie. René werkt generalistisch én specialistisch. Hij is ook geregistreerd als ggz-agoog en jeugd- en gezinsprofessional (SKJ). Naast de praktijk is hij als systeemtherapeut werkzaam binnen de hoogspecialistische GGZ.
René heeft twee decennia praktijkervaring met ingewikkelde (gezin)casuïstiek. Hij is bekend met de gedwongen en de vrijwillige hulpverlening. Beide heeft hij weten te combineren in een evenwichtige beroepshouding. Naar mensen is René duidelijk en oprecht over wat hij ziet, voelt, denkt en vindt. Op een gelijkwaardige, zorgvuldige en tactvolle manier maakt hij ‘wat goed en niet goed gaat‘ bespreekbaar. Hij steunt en daagt uit. Met energie en inzicht neemt René als het nodig is het voortouw.

“Een meer dan goede systeemtherapeut, die personen, rollen en patronen doorziet, achterliggende motivaties herkent en door betrokkenen laat benoemen. Dat beklijft toch beter… Empatisch betrokken weet René alle systeemleden te bereiken en tot individuele prestaties te coachen, binnen het team van het systeem. Wij, ons gezin, onze familie, is meer dan blij met de bereikte resultaten. En dankbaar voor de therapeutische begeleiding en coaching die we van René hiervoor hebben ontvangen. En dan is dit nog de verkorte versie…

Systeemspecialistische behandeling

Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut weet dit als geen ander. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten. Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Gestalttherapie

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel. Gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis…). Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt je weer voeling met je beleving en behoeften. Gaandeweg leert je creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. De individuele Gestalttherapie is van btw vrijgesteld en wordt deels vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Het Kempler Instituut Nederland (KIN) heeft de ‘klassieke’ gestalttherapie doorontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het werkveld het social work. René is binnen het KIN opgeleid als gestaltexperiëntiële gezinstherapie en ervaringsgericht supervisor (LVSC).

Praktijk

De ‘ kundig & vaardig ‘ werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en een relationele kijk op het ontstaan en oplossen van problemen. De therapeutische begeleiding is no-nonsense, resultaatgericht (practice-based feedback) en meestal kortdurend terwijl het effect ervan langdurig is. Er wordt als dat kan gewerkt volgens het vijf tot acht-gesprekken model. Dit over een periode van zes maanden.

Maak een afspraak voor een eerste gesprek. Uw privacy is gegarandeerd. Voordelen van vrijgevestigden: enthousiasme, betrokkenheid, directheid, toegankelijkheid en de hulp is sneller en goedkoper. Mocht je doordeweeks geen tijd hebben, kunt u op zaterdag een afspraak maken voor gezinstherapie en/ of relatietherapie en/ of individuele therapie. Je kunt dit combineren met een bezoek aan de Hanzestad Zwolle.

Via zorgwijzer.nl kun je direct zien wat jouw zorgverzekeraar vergoed.

René Goedhart