Scite et Cito

Aandachtspunten huisregels

Hoe stel je goede regels op?

Wanneer meerdere mensen samenwonen zijn er regels en afspraken nodig anders lopen de frustraties al snel flink op. Hoe zorg je voor goede, eerlijke, duidelijke regels voor de kinderen in huis?

De aandachtspunten bij het opstellen van huisregels zijn:

 1. Wanneer meerdere mensen samenwonen zijn er regels en afspraken nodig anders lopen de frustraties al snel flink op. Hoe zorg je voor goede, eerlijke, duidelijke regels voor de kinderen in huis?Bedenk welke functie huisregels hebben
 2. Huisregels moeten duidelijk zijn
 3. Regels moeten sympathiek overkomen
 4. Regels moeten in het teken staan van het aanleren van gedrag in plaats van het afleren van gedrag
 5. Vermijd verboden, formuleer wat wel mag
 6. Gebruik ‘waaroms’ (vanuit het belang van de jongere). Een ‘waarom’ is kort, bondig en recht voor zijn raap (niet suggererend)
 7. Regels zijn flexibel: als regels niet meer voldoen, worden ze vervangen door andere regels
 8. Houd regels bij in een voor jongeren toegankelijk regelschrift
 9. Vermijd bij toelichting van regels het gebruik van onpersoonlijke voornaamwoorden of de lijdende vorm

Voor regels omtrent lichamelijkheid en seksualiteit zijn vier criteria behulpzaam:

 • veiligheid
 • privacy
 • prettig met elkaar omgaan
 • openheid naar buiten.

Het spreekt voor zich dat vader en moeder dezelfde regels moeten hanteren. Ze moeten het er samen over eens zijn welke regels ze stellen. Anders brengen ze kinderen in onzekerheid over welke regels er in huis gelden.

In gezinnen waar veel strijd is, draait het vaak om regels. In een gezond gezin werken ouders echter aan een relatie met hun kind. Ze investeren in een goede band met hun kind. Ze laten merken dat hun kind geliefd wordt. Ze besteden tijd aan hun kinderen. Zonder een goede relatie worden regels al snel tot onderwerp van strijd. Een goede relatie betekent echter niet dat een kind altijd automatisch gehoorzaamt. Daarom zijn regels onmisbaar. Ze geven binnen een gezin orde en duidelijkheid. Er zijn veel verschillende regels te bedenken. Regels geven de bakens aan: ze maken duidelijk wat wel en wat niet mag.

Getagd met:
Geplaatst in Blog
René Goedhart