Scite et Cito

Ruzie en geweld tussen ouders

– Wat voor gevolgen heeft dat voor een kind? –

Ruzie en geweld in huis komt in de meeste gezinnen wel eens voor. Op zich niets bijzonders en zeker niet als de rust daarna weer snel weerkeert en iedereen opgelucht kan ademhalen. Maar váák ruzie, en dan nog hoog oplopend met geschreeuw, een klap of nog erger is heel wat anders.

Lange tijd is gedacht dat kinderen, zeker kleine kinderen of baby’s daar geen last van hebben of het zelfs niet eens merken. Laat staan dat het gevolgen heeft voor hen. Maar die schijn heeft ons allemaal bedrogen zo blijkt uit de nieuwste onderzoeken. Voor álle kinderen, groot en klein, zelfs voor de ongeboren baby’s hebben veelvuldige en/of heftige ruzies tussen ouders ernstige gevolgen.

Het valt niet mee

Veel ouders denken dat het wel meevalt. Dan hebben ze het over de mate van ruzie maken en de manier waarop ze dat doen. De volgende uitspraken getuigen daarvan:

  • Onze zoon is nog zo jong, hij merkt er niets van als wij ruzie hebben. Hij speelt gewoon door met zijn lego en kijkt niet op of om.
  • Onze dochter slaapt gewoon door als wij ruzie maken, dus die merkt niets.
  • Als onze baby eenmaal geboren is, moet het afgelopen zijn heb ik tegen mijn partner gezegd. Nu zit de baby nog veilig in mijn buik.
  • Ach, natuurlijk is het niet leuk voor ons kind, maar verder krijgt hij alles wat zijn hartje begeert. Hij ziet er toch gezond uit? Hij groeit toch goed? Hij lacht toch? Hij is helemaal niet bang voor papa/mama? Zie je wel! Het valt best mee!
  • Misschien wist u zelf, diep in uw hart, wel dat het helemaal niet meevalt. En zeker als u het als kind ook hebt meegemaakt. Kinderen weten heel goed het verschil tussen gezellig en ruzie. Zij zijn er meesters in om “net te doen alsof’” ze niks merken.

We weten allemaal dat onze kinderen juist heel lief èn stilletjes spelen als het bedtijd is. Dan hoor je ze niet en dan zie je ze niet. Al even meesterlijk kunnen kinderen dit doen als de situatie onveilig is. En niets is onveiliger dan ouders die elkaar uitschelden of te lijf gaan.

Het gevolg van ruzies en geweld: een kind met problemen

We weten steeds meer over kinderen en hun ontwikkeling. Zo is bekend dat kinderen niet alleen alles merken van ruzies tussen ouders, maar ook dat het grote gevolgen voor hen heeft.
Niet alleen op het moment van de ruzies zelf, maar nog lang daarna. Terwijl “wij “onszelf hebben gesust met de gedachte dat het allemaal wel mee valt.

Dit zijn de gevolgen

Huilbaby Jonge kinderen, ook baby’s en ongeboren kinderen, zijn zeer gevoelig voor spanningen bij hun ouders en kunnen als gevolg daarvan veel en langdurig huilen zonder getroost te kunnen worden (huilbaby).
•
Kleinere hersenen Bij spanning en angst komt een stresshormoon vrij dat een gezonde groei van de hersenen in de weg staat. Bij kinderen die veel en intens bloot staan aan spanning en angst blijven de hersenen veel kleiner dan die van een kind in een stabiele situatie.
•
Stress De spanning en angst bij een kind nemen pas af als de spanning bij de ouders afneemt en de rust weer terugkeert, en niet eerder.
•
Niet kunnen omgaan met spanning Als het ouders niet (meer) lukt om rustig en ontspannen te zijn, leren kinderen ook niet hoe ze met spanning en stress kunnen leren omgaan.
ADHD Kinderen die veel angst en stress meemaken worden vooral “overlevers”. Zij reageren vaak anders dan andere kinderen, zijn onrustig en hebben moeite om de aandacht vast te houden (ADHD).
•
Geen vertrouwen in anderen Deze kinderen hebben moeite een de ander te vertrouwen. Zij kunnen zich niet goed “hechten” aan anderen, ook niet aan hun vader en moeder. Later kunnen ze ook problemen krijgen in het aangaan van relaties.
•
Vechten of vluchten Vaak reageren deze kinderen instinctief, bijvoorbeeld met agressie (‘ze slaan erop’) of door te ‘vluchten’ (bijv. weglopen, zichzelf afsluiten van de buitenwereld, verslavingsgedrag).
•
Gedragsproblemen en emotionele problemen Deze kinderen “krijgen eerder en sneller ruzies zonder te weten hoe ze een oplossing kunnen vinden. Zij kunnen dan steeds verder vastlopen in hun contacten. Ze krijgen gedragsproblemen of emotionele problemen. Ze lopen grotere kans op schooluitval en op crimineel gedrag.

En zo kan de geschiedenis zich herhalen en blijven ruzie en ellende in stand. Ook als kinderen volwassen worden, later zelf kinderen krijgen en zich hebben voorgenomen het allemaal anders te doen voor hun eigen kinderen…

schermafbeelding-2016-10-26-om-20-24-45

Wat kunt u doen?

Bent u van dit verhaal geschrokken, of wist u het eigenlijk wel? U bent degene die de keuze kan maken om dingen te veranderen. U bent degene die het verschil kan maken voor uw kind.
Door uw gedrag te veranderen. Door er met elkaar over te praten en afspraken te maken.
Door hulp te zoeken als het nodig is. Doe het astublieft. Voor uw kind!

SCITE et CITO kan u hierbij helpen.

Therapie praktijk SCITE et CITO is preferred supplier van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

SCITE et CITO biedt preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 

Geplaatst in Blog
René Goedhart