Scite et Cito

Systeemtaxatie / systeemtherapie

Het gedrag dat uw kind laat zien, kan van grote invloed zijn op het functioneren van uw gezin (= systeem) en andersom; de manier waarop uw gezin functioneert kan van grote invloed zijn op het gedrag van uw kind. Als uw kind ernstige gedragsproblemen laat zien kan het soms lastig zijn nog goed te zien welke factoren van invloed zijn op ieders gedrag.

Wat houdt systeemtaxatie / systeemtherapie in?

Een systeemtaxatie wordt uitgevoerd door een systeemtherapeut. De taxatie brengt in kaart hoe de gezinsleden met elkaar communiceren. Welke vaste manieren van omgaan zijn er soms onbewust? Wat zijn de effecten daarvan op ieders gedrag?
Uit deze systeemtaxatie kan naar voren komen dat er in uw gezin – op dit gebied – problemen zijn. Bijvoorbeeld het onderlinge contact is verstoord, vermijdend of te beperkt. Ook kan het zijn dat uw gezinsleden graag de communicatie en omgangsvormen met elkaar willen veranderen. Dan kan systeemtherapie wellicht een passend aanbod voor uw gezin zijn.

Meedenken in oplossingen

De systeemtherapeut bespreekt met het gezin de problemen die zich voordoen en denkt mee in oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar. Ook kan de nadruk liggen op het veranderen van de manier waarop tegen het gedrag uw kind(eren) wordt aangekeken.
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u vaardigheden aangeleerd krijgen om op een andere manier met uw kind om te gaan. Ook uw kind en eventuele broers of zussen kunnen leren hoe zij op een andere manier met u als ouder(s)/verzorger(s) of met elkaar kunnen communiceren. In de therapie worden de gezinsleden zich bewust van de onderlinge reacties en begrijpen zij welke invloed zij op de anderen hebben.

Systeemtaxatie: drie bijeenkomsten van circa één uur
Systeemtherapie: afhankelijk van wensen en gestelde doelen

Geplaatst in Blog
René Goedhart