Scite et Cito

Werkwijze

De werkwijze is dat het eerste gesprek of de intake plaatsvindt in de praktijk of bij u thuis. Na dit gesprek besluit u of u verder wilt gaan met de therapie. In een van de volgende gesprekken wordt er een behandelingsoverenkomst (WGBO) afgesloten en behandelplan opgesteld. Het behandelplan beschrijft uw hulpvraag, klachten, het behandelingsdoel, de werkwijze, aanpak, behandelingsduur en de evaluatiemomenten.

Hoofdkenmerken van de hulpverlening:

  • De mens staat centraal, zoals hij/zij is, en niet zoals hij/zij zou moeten of kunnen zijn
  • Hier-en-nu door middel van experimenten ervaringen opdoen in gedrag, voelen en denken
  • De persoonlijke ervaring staat centraal.  Wij kijken niet naar oorzaak en gevolg, maar naar het proces in het contact met anderen

Intake

De intake is belangrijk. In het geval van Gestalttherapie ga ik kijken naar uw klachten, uw verhaal en vragen wat er nodig is. U krijgt gelegenheid om te vertellen wat u zoekt, waar uw schoen knelt en wat u wilt leren. Samen proberen wij helder te krijgen wat uw vraag is. Waar uw ontdekkingstocht over kan gaan. Tijdens de intake krijgt u een indruk van mij en mijn manier van werken. U kunt dan bekijken of het u aanspreekt of u er wat mee kunt. Ook kijken wij samen of het klikt tussen ons. Dit is van groot belang om de therapie te laten slagen. Als die er niet is, is dat reden genoeg om een andere therapeut te zoeken.
Er wordt geen DSM-diagnose gesteld, omdat die de nadruk legt op wat psychiatrische en psychologische wetenschap in uw situatie vindt en welke oplossing voor u zou moeten werken. De behandeling verloopt bij Gestalttherapie niet volgens een vooraf bedacht behandelplan, zoals binnen de reguliere GGZ. Het benodigde aantal sessies kan vooraf niet exact worden aangegeven. Gemiddeld hebben mijn cliënten zeven sessies nodig.
Een aantal sessies begint met de vraag of de vragen die bij de intake op tafel komen. U zult zien dat de vraag, of uw focus, per sessie kan verschuiven. Dat is normaal bij een ontdekkende samenwerking.

Verslag

Ik vraag cliënten om van elke sessie een verslag te schrijven: een mijmerverslag over wat er van de sessie is blijven hangen, welke beelden en inzichten langs zijn gekomen, welke vragen het
opgeroepen heeft, wat u raakte. Daaraan toe voegt u wat u geholpen of juist belemmerd heeft. U vermeldt hoe het u is vergaan met het huiswerk en waar u in de volgende sessie naar wilt kijken. Ter voorbereiding lezen wij mijn en uw verslag. Het verslag is dus het oogsten van wat een sessie u gebracht heeft, plus een beschrijving hoe het u daarna verging en een voorbereiding op de volgende sessie. Wanneer u of ik het nodig vinden evalueren wij tussentijds de vordering en de gang van zaken.Goedhart

Systeem

Bij relatie- en gezinstherapie worden er met u afspraken gemaakt over wie er betrokken gaat worden bij de therapie. De werkwijze is om te onderzoeken welk gezinslid bij de therapie behoort te zijn. Dit is afhankelijk van de doelen die u stelt. Wij werken samen om een stap te zetten op weg naar betere relaties. Hierdoor verloopt de opvoeding doorgaans veel bevredigender. Ook andere hulpverlenende instanties of scholen kunnen uitgenodigd worden om met elkaar duidelijk te krijgen wat de klachten en problemen zijn. Besproken kan worden hoe de klachten zijn ontstaan en wat de betekenis hiervan is voor de betrokkenen. Afstemming met andere hulpverleners uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of andere therapeuten vindt alleen met uw toestemming plaats.

Systeempoppetjes

Evaluatie

De werkwijze is om na ongeveer vijf sessies stil te staan bij wat gebeurd is en of we op de goede weg zijn met de problemen en de gestelde doelen. SCITE et CITO maakt bij iedere sessie gebruik de Outcome Rating Scale & Session Rating Scale.  Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een  continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling.myoutcomes_logo

 

Verwijzing

Doorverwijzen gebeurt bij specifieke vragen of problemen en in overleg. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Van belang is dat u als mens centraal staat en juist dat wat goed gaat in uw relatie(s) wordt benut en uitgebuit.

“Als je iets wilt en je doet er niets mee, dan raak je het contact kwijt met het hier en nu”

SCITE et CITO maakt gebruik van de:

 

René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67