Scite et Cito

Individuele therapie

Wat kan individuele therapie voor u betekenen?

“Je kunt mensen alleen bij hun kracht brengen wanneer je je eigen kracht kunt en durft te gebruiken”

Individuele therapie kan u helpen als er een fase in het leven is dat het allemaal een beetje teveel wordt. Er kunnen dingen gebeuren die u aan het wankelen brengen. Dan kan het helpen om in een individuele therapie samen te zoeken naar waar u zo’n last van hebt en waardoor dat komt. U gaat onderzoeken wat u belemmert de goede keuzes voor uzelf te maken.

Soms is er binnen de relatietherapie in uw privéleven een stuk waar uzelf aan wilt werken, naast de relatietherapie die u heeft. Dan kunnen er een aantal sessies ingepland worden om meer zicht en greep te krijgen op uw situatie, alvorens daar in de relatie weer mee verder te gaan.

Binnen de individuele therapie is er ruimte voor uw gevoelens en onzekerheden en heeft u de tijd en de aandacht even helemaal voor uzelf. U heeft een klankbord voor uw eigen gedachten en gevoelens en gaat zien waar deze vandaan komen. U kunt uw gevoelens en gedachten gaan verhelderen en ordenen. U leert kijken naar wat er goed gaat en wat u graag zou willen. Er kan een stappenplan ontstaan van waaruit u weer ziet hoe u zich verder kunt ontplooien. Er kan gewerkt worden met opdrachten.

Individuele therapie helpt u met een luisterend oor uzelf te accepteren. U leert omgaan met de wereld om u heen. U leert keuzes te maken en daarbij te blijven staan. U wordt sterker, u gaat zich beter voelen.

Wilt u individuele therapie om een antwoord te vinden op uw vragen en problemen. Dan kunt u terecht bijmet u vragen. Neem contact op voor meer informatie of bel voor het maken van een afspraak.


SCITE et CITO maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een  continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling. Voor nadere uitleg en de behandelresultaten klikt u hier.

René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67