Scite et Cito

Training

SCITE et CITO therapie | jeugdhulp | training.  Focusing on success first.

Trainer

René Goedhart is een enthousiaste en resultaatgerichte trainer / adviseur. Hij zet zich op innovatieve en betrokken wijze in voor deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Hij weet praktische werkervaring uit de sector jeugdzorg te combineren met theoretische kennis. Hij heeft een gedegen theoretische achtergrond en studeerde af als relatie- gezinstherapeut. René is een betrokken trainer met oog voor de veilige sfeer in de groep. Partnerschap tussen de trainer en de cursisten, en tussen de cursisten onderling, dat is wat hem voor ogen staat, en geen éénrichtingsverkeer. Hij zet zich in voor de verankering en verdieping van deskundigheidsbevordering op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hij is gericht op het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen.

“Weet praktische werkervaring te combineren met theoretische kennis”

Organisaties kunnen bij SCITE et CITO terecht voor training, voorlichting en teambuilding:

Training

Aanmelden training

Wanneer een organisatie zich tot ons wendt, houden wij eerst een oriënterend intakegesprek met de belangrijkste betrokkenen. Daarna bieden wij een offerte aan met een werkplan. In dit werkplan zetten wij uiteen hoe wij denken ervoor te zorgen dat de geformuleerde werkpunten gerealiseerd worden, hoeveel tijd dat globaal genomen zal vergen en wat de kosten zullen zijn. De kosten voor een dagdeel bedragen 640 euro exl. btw.

Om nieuwe vaardigheden echt eigen te maken is een goede uitleg alleen vaak onvoldoende. Oefening en ervaring zorgen ervoor dat u de theorie in praktijk kunt brengen en nieuwe vaardigheden echt gaat beheersen. Door tijdens een training te werken met een trainingsacteur kunnen de deelnemers de theorie binnen een veilige oefensituatie in praktijk brengen. Wij werken samen met trainingsacteur, Rik ten Brinke.

Op het gebied van trainingen werkt SCITE et CITO samen met Ferdinand Bijzet en Nic Drion.

Nic Drion en Rene Goedhart

.

Wij verzorgden trainingen voor:

Website Pluryn Gemeente Bunschoten  Logo gemeente Neder-Betuwe - training Scite et Cito

René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67