Scite et Cito

Rene Goedhart

Mijn naam is Rene Goedhart (49 jaar) Zesentwintig jaar ben ik getrouwd. Wij hebben een zoon en een dochter. Beide zijn inmiddels volwassen.

Samengestelde gezichtsfoto

Samengestelde gezichtsfoto. Moeder, zoon, vader en dochter

Ik ontwikkelde mij van beroepsmilitair bij de Marine verbindingsdienst (’87) naar relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut). Ik werk volgens de Emotionally Focussend Therapy (EFT),  Gestaltgezinstherapie, experiëntiële (Ervaringsgericht Psychosociaal Therapie) en de narratieve systeemtherapie. Bekend ben ik met zowel de ‘dwang en drang’ en de vrijwillige hulpverlening. Naast het gevangeniswezen en de reclassering werkte ik bij een jeugdzorg aanbieder binnen de ambulante hulpverlening. Tussentijds als trauma hulpverlener en bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2014 werd ik als maatschappelijk werker bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) boventallig en werk nu  binnen de  specialistische GGZ als systeemtherapeut op de afdeling dubbeldiagnose jeugd. Deze afdeling richt zich op jongeren waarbij zowel sprake is van problematisch middelengebruik als (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Ook ben ik aangesteld als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling/Huiselijk Geweld. Daarnaast maakt ik als deel uit van de directie van het Kempler Instituut Nederland.

Schermafbeelding 2014-12-19 om 20.11.20

Ruim twintig jaar ervaring heb ik in het werken met ingewikkelde (gezin)casuïstiek. Kundig en vaardig ben ik op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld en echtscheidings- en omgangsproblematiek. Ik ben ‘gepokt en gemazeld’ binnen de hulpverlening en wil het als zelfstandige beter doen dan de reguliere hulpverlening. Dit door persoonlijk te zijn en begeleiding van begin tot eind te bieden in samenwerking met collega’s.

De harde en de zachte beroepskant heb ik weten te combineren in een persoonlijke beroepshouding. Naar mensen ben ik duidelijk en oprecht over wat ik zie, voel, denk en vind. Op een gelijkwaardige, zorgvuldige en tactvolle manier maak ik ‘wat goed en niet goed gaat‘ bespreekbaar. Ik steun en daag uit. Het is mijn doel om in korte tijd samen met de klant, het netwerk en de betrokken professionals, verbetering en veiligheid te realiseren. Hiervoor zet ik al mijn kunde en ervaring in. Toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid zijn ook kwaliteiten die ik gebruik om lange afstand triatlons (3.8k swim – 180k bike – 42.2k run) binnen tien uur te volbrengen.

Na het behalen van het toelatingsexamen studeerde ik aan het hbo ‘sociaal pedagogische hulpverlening’ (SPH). Hierop aansluitend volgde ik het hbo ‘maatschappelijk werk en dienstverlening’ (MWD). De voortgezette drie-jarige relatie- en gezinstherapie opleiding ‘Ervaringsgericht Psychosociaal Therapie’ en de twee-jarige hbo-master ‘Gestaltgezinstherapie’ volbracht aan het Centre for Experiëntial Psychosocial Therapy. Naast de Experiëntiële gezinstherapie van Kempler, Satir en Whitaker en de Gestalttherapie van Perls kwamen binnen de opleiding ook de Interpersoonlijke therapie van Sullivan, Emotionally Focussed Therapy (EFT) (S. Johnson), Schematherapie (J. Young), Interpersoonlijke therapie (L.S. Benjamin), Contextuele benadering (Nagy), Oplossingsgericht werken (S. de Shazer en K.I. Berg) aan de orde. Aanvullend volgende ik de post-doctorale opleiding tot systeemtherapeut van de ‘Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie’ (NVRG).

Stichting EFT Nederland

Daarnaast heb ik voldaan aan alle aanvullende eisen die gesteld worden voor het behalen van het Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP), het certificaat dat uitgegeven wordt door de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP). Dit is het kwaliteitskenmerk van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)NAP is een koepel binnen het GGZ-veld en registreert therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie opleidings- en kwaliteitsprofiel. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland. Zie Beroepsprofiel ECP.


ECP-therapeut vs psycholoog

Onderzoekers van de Universiteit Leiden concludeerden in het rapport ‘Boven of onder NAP‘ dat er geen kwaliteitsverschil is tussen de opleiding tot gezondheidszorg-(GZ) psycholoog en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) erkende opleidingen Psychotherapie. De ECP-therapeut werkt met de gezonde delen van de mens en niet vanuit een medisch model, dat focust op ziekte en het wegnemen daarvan.

Relatietherapie is de moeilijkste vorm van therapie. Als men is opgeleid tot maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater wil dat niet zeggen dat men werd opgeleid tot relatietherapeut. Uit onderzoek blijkt dat 80 % van deze therapeuten met een eigen praktijk toch relatietherapie geeft. De vergelijking word gemaakt met een gebroken been laten zetten door een arts die tijdens zijn studie het vak orthopedie heeft overgeslagen.  (Gezinstherapie, JRG 15, NR. 1, 117 -119).

Een deskundig relatietherapeut worden is slechts een eerste stap om een goede relatietherapeut te worden.

René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67
Sociaal Professionals kwaliteit