Scite et Cito

Relatietherapie

Wat kan relatietherapie voor u betekenen?

Wilt u uit elkaar? Of wilt u een betere relatie?

Relatietherapie is een vorm van therapie die ingaat op de problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor relatietherapie is dat partners (meestal) samen in behandeling zijn. De meeste relaties kennen spanningen van tijd tot tijd en vaak lossen die zich ook wel weer op. Wanneer u echter het gevoel heeft dat u alsmaar vastloopt in dezelfde patronen en daar samen ook niet verder mee komt dan kan relatietherapie een uitkomst bieden. Samen gaan wij onderzoeken waar u precies last van heeft en waarom. Wat maakt dat u niet samen tot een oplossing kan komen, terwijl u wel de wens hebt een goede relatie met elkaar te willen? In de relatietherapie kijken we bijvoorbeeld naar hoe u nu samenleeft en hoe u elkaar hebt leren kennen. Maar ook wat uw familieachtergronden zijn en wat er in het verleden gebeurd is dat mogelijk invloed heeft op uw relatie. Wij maken steeds meer duidelijk en bewust waarom er spanningen zijn en hoe die te verklaren en te begrijpen zijn. Met deze inzichten kan dan gewerkt worden aan een andere beleving van dat wat is en daardoor ontstaat ook een andere verwachting. Hierdoor kan er aan een nieuwe manier van omgaan met elkaar gewerkt worden, die u helpt om beter met elkaar in contact te komen.

De kern van ieder gezin is de relatie tussen de ouders als partners. Deze relatie is de spil waar het gezinsleven om draait en tevens het eerste belangrijke voorbeeld dat kinderen krijgen hoe je met jezelf en anderen omgaat. Een liefdevolle en wederzijds ondersteunende partnerrelatie is niet alleen één van de belangrijkste bepalende factoren voor het levensgeluk van de volwassenen, maar ook voor het geluk en welzijn van de kinderen.

“Het goed hebben samen is niet hetzelfde als geen conflicten hebben.”


Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in een relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode; de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie. Met EFT-relatietherapie doorbreekt de therapeut met het (echt)paar hun negatieve interactiepatroon. Het (echt)paar leert onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten uit te spreken en het leert met deze behoeftes om te gaan.

Schermafbeelding 2016-05-21 om 20.18.42Echtparen hebben positieve intenties maar raken met elkaar verzeild in destructieve patronen. Beide voelen zich dan tekortgedaan en onbevredigd. De therapie richt zich op de interactie tussen de partners en op de onderlingen communicatie, en specifiek op de emotionele reacties. Het kader van de therapie is dat beiden onbeantwoorde hechtingsbehoeften hebben waardoor ze in een emotionele achtbaan terechtkomen. Beide partners zijn slachtoffer en maker van dit relatiepatroon. De focus ligt op het herstructureren van de emotionele verbinding en niet op het veranderen van de ander.

Behandelduur: 12 – 20 sessies
Duur: 75 minuten.

Stichting EFT Nederland

Schermafbeelding 2016-05-21 om 20.15.30Voor het inventariseren en “meten” van de partnerrelatieproblemen kan ik u en uw partner (ieder apart) vragen bij de start en na afloop van de therapiereeks deze zogenaamde “DAS”-vragenlijst in te vullen en aan mij te retourneren. Ze geven een inzicht hoe u op moment van invullen ten aanzien van een aantal punten oordeelt over uw relatie. Dit een inventarisatie-lijst; geen psychologisch onderzoekslijst. Engelstalige brochure.

Download hier de DAS-vragenlijst


Relatietherapie evidence-based

SCITE et CITO gebruik de Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze feedback-vragenlijsten zorgen voor een  continue kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg en voor continue aanpassing van de behandeling, voor het bereiken van een optimaal rendement van de behandeling. Voor nadere uitleg en de evidence-based behandelresultaten klikt u hier.

Kijk ook eens wat een andere vorm van therapie voor u kan betekenen!

Een dubbel consult (120 min) relatietherapie weegt in de aanspraak op de aanvullende verzekering als een halve zitting per partner.

René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67