Scite et Cito

Diensten

Als Europees geregistreerde therapeut biedt ik volgende diensten.

Kortlopende therapie

Een 8 tot 12 zittingen durende gedrags- en/of ervaringsgerichte benadering van specifieke problemen in de persoonlijke levenssfeer, zoals:

 • vragen rond werkdruk (stress- en strain klachten)
 • relaties op de werkvloer (pesten, mobbing)
 • heroriëntatie en gedragsverandering bij gezondheidsklachten
 • omgaan met functieverandering
 • kortlopende inzichtgevende therapie over eigen functioneren
 • crisisinterventie
 • mediation

Middellange therapie:

Een 12 tot 24 zittingen durende therapeutische behandeling bij:

 • rouwklachten
 • verliesverwerking
 • bestrijding en behandeling van eenvoudige angst- en dwangklachten
 • behandeling van depressieve stoornissen
 • begeleiding van ontwenningsklachten
 • begeleiding van ontwenningsklachten
 • behandeling van burn-out syndromen
 • psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren in en buiten school- en/of gezinsverband
 • therapeutische relatie- en/of gezinsbegeleiding

Langlopende therapie:

Een psychotherapeutisch proces dat langer dan een half jaar duurt, zoals bij:

 • verwerking van emotionele klachten ten gevolge van misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verwenning in de vroege jeugd
 • psychotherapie voor slachtoffers van geweld en/of seksuele misdrijven
 • psychotherapeutische begeleiding van geweldplegers
 • psychotherapeutische begeleiding van zorgafhankelijke mensen
 • psychotherapeutische begeleiding en behandeling van chronisch zieken
 • psychotherapeutische behandeling van trauma ten gevolge van oorlog etc.
René Goedhart
Tel: 06-27 46 53 67